Οστεοανοσολογία

Osteoimmunology είναι μια μελέτη που στοχεύει κατά κύριο λόγο στην απόκτηση αποτελεσματικών γνώσεων σχετικά με τη διεπαφή που βρίσκεται μεταξύ του ανοσοποιητικού συστήματος και του σκελετικού συστήματος. Αυτά τα δύο πιο σημαντικά συστήματα του ανθρώπινου σώματος είναι από κοινού γνωστά ως “οστεο-ανοσοποιητικό σύστημα”. Η οστεο-ανοσολογία διεξάγει επίσης σημαντική μελέτη των διάφορων μηχανισμών και των κοινών συστατικών που βρίσκονται μεταξύ αυτών των συστημάτων έλξης. Ωστόσο, αυτή η μελέτη περιορίζεται μόνο στα σπονδυλωτά. Η μελέτη της οστεο-ανοσολογίας περιλαμβάνει επίσης τη μελέτη υποδοχέων, προσδεμάτων, σηματοδοτικών μορίων και άλλων παραγόντων υπεύθυνων για τη μεταγραφή. Η μελέτη της Οστεοανοσολογίας περιορίζεται σε λίγους επιλεγμένους τομείς.

Η μελέτη της Οστεοανοσολογίας περιορίζεται στους ακόλουθους τομείς

Περιοδοντισμός
Οστεοπόρωση
Οστεομετρία
Ρευματοειδής αρθρίτιδα
Οστικές μεταστάσεις
Οι μελέτες που σχετίζονται με την οστεο-ανοσολογία αποσκοπούν κυρίως στην ανακάλυψη σχέσεων με βάση τη μοριακή επικοινωνία μεταξύ των υπαρχόντων αιμοκυττάρων του ανθρώπινου σώματος. Η μελέτη της οστεο-ανοσολογίας ασχολείται επίσης με τα προβλήματα που σχετίζονται με τις δομικές παθολογίες που λειτουργούν πάντα στο ανθρώπινο σώμα.
Το σκελετικό σύστημα του ανθρώπινου σώματος είναι ένα βιολογικό σύστημα που παρέχει χρήσιμη υποστήριξη απαραίτητη για κάθε ζωντανό οργανισμό. Το σκελετικό σύστημα στο ανθρώπινο σώμα χωρίζεται κυρίως σε τρεις τύπους. Οι τρεις τύποι σκελετικών συστημάτων που βρίσκονται στο ανθρώπινο σώμα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα

Σκελετικό σύστημα με βάση το υγρό
Εσωτερικό σκελετικό σύστημα
Εξωτερικό σκελετικό σύστημα
Το εσωτερικό σκελετικό σύστημα του ανθρώπινου σώματος αποτελείται από πολλά είδη άκαμπτων και ημι-άκαμπτων δομών. Αυτές οι δομές μετακινούνται από το ατομικό μυϊκό σύστημα του ανθρώπινου σώματος. Εάν αυτές οι δομές του ανθρώπινου σώματος αντιμετωπίζουν οποιαδήποτε σημαντική αλλαγή στη σύνθεσή του, οι δομές καθίστανται αδύναμες και τα συμπτώματα των διαφόρων ασθενειών που σχετίζονται με τα οστά εκφράζονται στο ανθρώπινο σώμα. Για τη θεραπεία αυτών των ασθενειών της ανθρώπινης οστικής σοβαρή μελέτη σχετικά με τις ανθρώπινες οστικές δομές είναι απαραίτητη. Η οστεοανοσολογία είναι μία από αυτές τις σημαντικές μελέτες που δίνουν σημαντική εικόνα για τα μείζονα προβλήματα των ανθρώπινων οστικών δομών.
Το ανοσοποιητικό σύστημα του ανθρώπου είναι το σύνολο των διαφορετικών μηχανισμών που βρίσκονται μέσα στο σώμα του ανθρώπου για την προστασία του ανθρώπινου σώματος από διάφορους τύπους ασθενειών. Το σύστημα αυτό έχει κυρίως δύο είδη έργων. Αυτά είναι η αναγνώριση των διαφόρων προβλημάτων που εμφανίζονται στο ανθρώπινο σώμα. Το ανοσοποιητικό σύστημα του ανθρώπινου σώματος καταπολεμά επίσης με διαφορετικά ξένα σώματα προκαλώντας σοβαρά προβλήματα υγείας στο ανθρώπινο σώμα.

Έννοια της Οστεοανοσολογίας
Ο όρος Οστεοϊμονολογία προέρχεται από τις δύο λέξεις των δύο διαφορετικών γλωσσών της Ευρώπης. Αυτά είναι τα Ελληνικά και τα Λατινικά. Το πρώτο μέρος του όρου Osteoimmunology, ο Osto έχει την ελληνική του προέλευση. Η λέξη Osteo προέρχεται από το ελληνικό οστεον, το οποίο σημαίνει οστά. Το δεύτερο μέρος του όρου Osteoimmunology προέρχεται από immunitas που σημαίνει ανοσία. Το rd και το τελικό μέρος του όρου Osteoimmunology προέρχονται και πάλι από την ελληνική γλώσσα. Η λέξη logy έχει τα ελληνικά λογότυπα καταγωγής που σημαίνει γνώση. Το ανοσοποιητικό σύστημα του ανθρώπινου σώματος αντιμετωπίζει διάφορα είδη προκλήσεων όταν η οστική δομή του ανθρώπινου σώματος έρχεται κάτω από μεγάλη επίθεση. Η αποσύνθεση της πυκνότητας της οστικής δομής προκαλεί επίσης σοβαρό πρόβλημα υγείας. Η οστεο-ανοσολογία ασχολείται τόσο με τη μελέτη της ανθρώπινης οστικής δομής όσο και με το ανθρώπινο ανοσοποιητικό σύστημα.

Οστεομετρία

Η οστεοπέτρωση είναι μια πολύ ενοχλητική ορθοπεδική ασθένεια. Αυτή η ασθένεια είναι επίσης βιβλίο με διαφορετικά ονόματα. Αυτή η πολύ δύσκολη ασθένεια του ανθρώπινου οστού είναι επίσης γνωστή με τα ονόματα όπως η νόσος Albers-Schonberg και η ασθένεια των μαρμάρινων οστών. Αυτή η ασθένεια του οστού είναι μια πολύ σπάνια ασθένεια, η οποία λαμβάνεται από μια γενετική μορφή ως μια ταλαιπωρημένη κληρονομιά από άλλη γενιά. Το χαρακτηριστικό γνώρισμα της οστεοπέτρωσης είναι ότι τα οστά του ανθρώπινου σώματος καθίστανται σκληρά στη φύση ως ένα θανατηφόρο αποτέλεσμα αυτής της ασθένειας των οστών. Τα οστά που επηρεάζονται από την οστεοπέτρωση περνούν από την αλλαγή της σύνθεσης. Η πυκνότητα των οστών που επηρεάζονται από την οστεοπέτρωση αυξάνεται και τα επιπλέον πυκνά οστά του ανθρώπινου σώματος δημιουργούν επιπλέον βάρος.

Η οστεομαλακία είναι μια ασθένεια που έχει το ακριβώς αντίθετο είδος χαρακτηριστικών της οστεοπέτρωσης. Η οστεομαλακία επηρεάζει τα ανθρώπινα οστά καθιστώντας τα μαλακά μειώνοντας την πυκνότητα τους. Τα αποτελέσματα της οστεομαλακίας προκαλούν σημαντική παραμόρφωση στο ανθρώπινο σώμα. Στο σώμα των παιδιών τα συμπτώματα της οστεομαλακίας είναι γνωστά ως Ricket.
Συμπτώματα οστεοπέτρωσης
Υπάρχουν πολλά διαφορετικά χαρακτηριστικά της Οστεοπέτρωσης. Ήπια μορφή οστεοπέτρωσης είναι γενικά ελεύθερη freom οποιαδήποτε συμπτώματα. Η μορφή της στύσης της οστεοπέτρωσης κάνει πολλά είδη συμπτωμάτων ορατά στο σώμα του ασθενούς. Τα χαρακτηριστικά της Οστεομετρίας περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

Τα οστά του ανθρώπινου σώματος γίνονται πιο εύθραυστα από το κανονικό του επίπεδο λόγω της οστεοπέτρωσης.
Ασταθής ανάπτυξη του ανθρώπινου σώματος
Αδυναμία σε πολλά μέρη του σώματος
Οι πιθανότητες καταγμάτων οστών αυξάνονται πολλές φορές
Αναιμία
Αυτή η ασθένεια του οστού προκαλεί σοβαρή πίεση στο νευρικό σύστημα του ασθενούς. Η επιπλέον ανάπτυξη του ανθρώπινου οστού ασκεί πίεση στο νευρικό σύστημα. Αυτή η επιπλέον πίεση στο νευρικό σύστημα γεννά τα ακόλουθα προβλήματα του ανθρώπινου νευρικού συστήματος

Κώφωση
Παράλυση προσώπου
Τύφλωση
Ορισμένες μορφές οστεοπέτρωσης είναι πολύ κακοήθεις. Ο κακοήθης τύπος οστεοπέτρωσης είναι γνωστός ως παιδική οστεοπέτρωση. Αυτός ο τύπος οστεοπέτρωσης έχει ένα ειδικό τύπο κληρονομικότητας το οποίο είναι γνωστό ως αυτοσωματικό υπολειπόμενο μοτίβο κληρονομικότητας. Τα συμπτώματα της παιδικής οστεοπέτρωσης αποκαλύπτονται αμέσως μετά τη γέννηση ενός μωρού. Η διάγνωση αυτής της ορθοπαιδικής ασθένειας είναι δυνατή μέσω της κατάλληλης κλινικής παρατήρησης. Η διάγνωση της παιδικής οστεοπέτρωσης είναι πολύ εύκολη καθώς η ασθένεια αυτή εκδηλώνεται στο σώμα ενός παιδιού με το χειρότερο είδος εκδήλωσης. Τα οστά του νεογέννητου παιδιού γίνονται πολύ εύθραυστα και τα μολυσμένα οστά μπορούν ακόμη και να σπάσουν ανά πάσα στιγμή. Η παιδική μορφή της παιδικής οστεοπέτρωσης μπορεί να γεννήσει πολλές άλλες σοβαρές ασθένειες όπως οι ασθένειες του αίματος. Το σώμα ενός παιδιού που υποφέρει από οστεθέρωση δεν μπορεί να γεννήσει κανονικό μυελό των οστών. Αυτό γεννά πολλά είδη αιματολογικών δυσκολιών στο σώμα ενός παιδιού που πάσχει από παιδική μορφή οστεοπέτρωσης. Η ακατάλληλη ανάπτυξη του μυελού των οστών γεννά επίσης ασθένειες όπως η Αιματοποίηση. Υπάρχουν και άλλα είδη ασθενειών που προκαλούνται ως το θανατηφόρο αποτέλεσμα της αιματοποίησης. Αυτές είναι η κοκκιοκυτταροπενία, η αιμόλυση, η καθυστερημένη απόκλιση, οι παραμορφικές παραμορφώσεις, η πρόπτωση, η οστεομυελίτιδα, η υπερπλήνωση, η ηπατοσπληννομεγαλία, η πανκυτταροπενία, η θρομβοπενία και η αναιμία.

Διφωσφονικό

Υπάρχουν πολλά είδη φαρμάκων που προσφέρουν αποτελεσματική θεραπεία στα προβλήματα που σχετίζονται με τη δομή των οστών του ανθρώπου. Πολλά είδη φαρμάκων είναι διαθέσιμα στην αγορά για τη θεραπεία των διαφόρων προβλημάτων που σχετίζονται με τη δομή των οστών του ανθρώπου. Το διφωσφονικό είναι ένα φάρμακο που χρησιμοποιείται από τους ορθοπεδικούς χειρουργούς για τη θεραπεία διαφόρων ασθενειών που σχετίζονται με τα προβλήματα των ελαττωματικών οστικών δομών. Μεταξύ των φαρμάκων που χρησιμοποιούνται ευρέως για τη θεραπεία ορθοπεδικών παθήσεων, το διφωσφονικό είναι πολύ σημαντικό καθώς ελέγχει αποτελεσματικά τα δύο περισσότερα προβλήματα δημιουργώντας προβλήματα ανθρώπινου οστού. Αυτά είναι η απορρόφηση των οστών και των οστεοκλαστών. Αυτό το φάρμακο είναι επίσης πολύ χρήσιμο για την πρόληψη και επίσης την θεραπεία ασθενειών που σχετίζονται με τα οστά όπως τα ακόλουθα

Μεταστάσεις στα οστά (Τόσο με και χωρίς υπερασβεσταιμία)
Οστεϊτιδικές παραμορφώσεις (ασθένεια οστού Paget)
Οστεοπόρωση
Πολλαπλό μυέλωμα
Εκτός από αυτές τις ασθένειες Το διφωσφονικό είναι επίσης χρήσιμο για την αποτελεσματική θεραπεία διαφόρων άλλων ασθενειών που προκαλούν αδυναμία της δομής των οστών του ανθρώπινου σώματος.
Ιστορία του διφωσφονικού ως φαρμάκου:
Αυτό το πολύ αποτελεσματικό φάρμακο έχει μια μακρά ιστορία. Το διφωσφονικό έγινε στα εργαστήρια του αιώνα. Αλλά αυτό το χρήσιμο φάρμακο ήταν έξω από το μυαλό των ερευνητών και μόνο στο τελευταίο μέρος του περασμένου αιώνα το φάρμακο αυτό άρχισε να διερευνάται από τους ορθοπεδικούς γιατρούς. Κατά το έτος, το διφωσφονικό χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά ως χρήσιμο φάρμακο για τη θεραπεία διαφόρων διαταραχών της ανθρώπινης οστικής δομής και επίσης του μεταβολισμού των οστών. Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι αυτό το φάρμακο χρησιμοποιείται επίσης για τη θεραπεία του μαλακώματος του νερού. Το διφωσφονικό χρησιμοποιείται για την μαλάκυνση του νερού που χρησιμοποιείται στο σύστημα άρδευσης που χρησιμοποιείται για την άρδευση των οπωρώνων των πορτοκαλιών φυτών. Ήταν γνωστός στους ερευνητές ότι αυτό το φάρμακο ήταν πολύ αποτελεσματικό ως ένα αποτελεσματικό προληπτικό υλικό για τη διακοπή της διάλυσης του υδροξυαφυρώτη. Ο υδροξυλαφρίτης είναι ένα πολύ χρήσιμο ορυκτό του ανθρώπινου οστού. Έρχεται στο μυαλό των ορθοπεδικών ερευνητών ότι το υλικό το οποίο είναι αποτελεσματικό στην προστασία του κύριου συστατικού του οστού μπορεί επίσης να αποτρέψει την οστική απώλεια. Σοβαρές έρευνες συνεχίστηκαν για πολλά χρόνια σε διάφορα εργαστήρια σε όλο τον πλανήτη για να κατανοήσουν την πραγματική σύνθεση αυτών των πολύ αποτελεσματικών συστατικών. Οι διάφορες πτυχές της λειτουργίας του ελέγχθηκαν επίσης. Στο τέλος μιας μακράς και πολύ αποτελεσματικής ερευνητικής διαδικασίας, μόνο στον ίδιο χρόνο αποδείχθηκε για το κοινό ο πραγματικός μηχανισμός της λειτουργίας του φαρμάκου υδροξυλαφίτης.

Τύποι διφωσφονικών:
Υπάρχουν δύο τύποι διφωσφονικών. Ένα από αυτά τα δισφωσφονικά είναι η που περιέχει διφωσφονικό άλας και ένα άλλο είδος διφωσφονικού είναι μη-η που περιέχει διφωσφονικό. Και οι δύο τύποι διφωσφονικών είναι πολύ χρήσιμοι στη θεραπεία των προβλημάτων που προκαλούνται από τα κύτταρα των οστεοκλαστών του ανθρώπινου σώματος. Αλλά αυτοί οι δύο τύποι διφωσφονικών λειτουργούν με διαφορετικούς τρόπους. Μεταξύ της συνολικής ποσότητας του διφωσφονικού που έχει εφαρμοσθεί στο ανθρώπινο σώμα, το ήμισυ τουλάχιστον της συνολικής ποσότητας του διφωσφονικού απεκκρίνεται εκ νέου από το ανθρώπινο σώμα. Το υπόλοιπο τμήμα του Διφωσφονικού απορροφάται από τον ανθρώπινο οστικό ιστό.